Intern

Repartizarea studenților din anul III Inginerie Chimică pe formațiuni de practică aferente partenerilor la care se desfășoară stagii de practică în iulie 2021.

Lista nominală