Laboratorul STEM

Laboratorul STEM al Universității Babeș-Bolyai este un HUB de training unic pentru studenți biologie, chimiști, fizicieni reprezentând o interfață activă de desfășurare a întâlnirilor dintre agenții economici, formatori și mediul academic, pentru a asigura o tranziţie facilă a studenților spre piaţa muncii. Laboratorul a fost înființat conform filosofiei STEM (Science, Engineering, Technology, Mathematics) într-o manieră transdisciplinară de către trei facultăți: Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Facultatea de Biologie și Geologie și Facultatea de Fizică.

Laboratorul STEM, cuprinde trei unități: Unitatea de analize biochimice, Unitatea pentru simularea planurilor de radioterapie și Unitatea de dozimetria radiațiilor, dotate cu analizor automat de biochimie clinică IndikoPlus ISE, dozimetru electronic personal cu  citire directă și alarmare, dispozitiv de spectroscopie gamma portabil de tip RIIDEye X-G, precum și softul de radioterapie.

Infrastructura din dotarea Laboratorului STEM va deservi activități cu caracter interdisciplinar, care au ca și scop îmbunătățirea competențelor de muncă și experiența practică a studenților, în vederea unei mai bune integrări pe piața muncii (în laboratoare de analize medicale, laboratoare de încercări, unități publice și private pentru elaborarea, testarea și aprobarea planurilor de tratamente radioterapeutice, unitați pentru dozimetria radiațiilor și protecția împotriva redițiilor pentru pacienți și personalul angajat în organizații publice și private de tratament radioterapeutic).

Astfel, în perioada Mai-Iulie 2022, coordonatorii laboratorului STEM împreună cu specialiști din domeniul fizicii, chimiei/ingineriei chimice, biomedical, și cu agenți economici, vor derula în cadrul laboratorului STEM următoarele activități specifice:

 1. Prezentări ale celor trei unități ale Laboratorului STEM: Unitatea de analize biochimice, Unitatea pentru simularea planurilor de radioterapie și Unitatea de dozimetria radiațiilor;
 2. Prezentări ale echipamentelor din laboratorul STEM, precum și a posibilităților  de utilizare pentru activități multidisciplinare de tip STEM;
 3. Demonstrații practice/training privind utilizarea echipamentelor din dotarea laboratorului, derulate de agenți economici;
 4. Prezentări și demonstrații practice/training privind utilizarea echipamentelor din dotarea laboratorului, derulate de coordonatorii laboratorului STEM sau alți specialiști din domeniu;
 5. Prezentări din partea reprezentaților unor agenți economici pe teme legate de activitatea acestora, în strânsă legătură cu activitățile derulate în Laboratorul STEM;
 6. Prezentări din partea reprezentaților unor agenți economici sau a unor specialiști pe teme legate de parcursul unui student în astfel de unități și de oportunitățile de carieră/angajare.
 7. Activități experimentale efectuate în scopul elaborării tezelor de licență/master/doctorat pentru studenții universității;
 8. Proiectarea unor activități de cercetare interdisciplinare care să implice studenți și cercetători de la cele trei facultăți implicate în proiect;

30 de studenți din grupul țintă vor putea participa în cadrul Laboratorului STEM la aceste activități. Doritorii trebuie să se înscrie separat la aceste activități opționale pe baza unei metodologii separate. Selecția studenților în vederea participării la activitățile din Laboratorul STEM se face în funcție de ordinea înscrierii prin completarea de către studenți a unui formular online (Microsoft Forms). Link-ul de acces al formularului online va fi pus la dispoziție pe mai multe platforme de comunicare.

Ce vei avea de făcut în mod concret?

 • Să participi la întâlnirile organizate în cadrul Laboratorului STEM.
 • Să te implici în temele de discuție.
 • Să realizezi o prezentare legată de una din temele abordate în cadrul activităților din Laboratorul STEM, cu care vei putea să participi la competiția organizată în luna septembrie (2022)
 • Pe lângă beneficiile legate de acumularea unor noi cunoștințe și competențe în domeniul STEM, care te vor ajuta în viața ta profesională, la final se va organiza o sesiune de premiere. Se vor acorda câte 20 premii individuale în valoare de 2500 lei (impozabili).
 • Criteriile de premiere și ponderea lor în notele finale pe baza cărora se va alcătui clasamentul studenților pot fi consultate aici (link regulament competitie premii lab STEM)

PENTRU ÎNSCRIERE 2022

Selecția studenților se face în funcție de ordinea înscrierii prin completarea unui formular online https://forms.gle/Sv8Wx9DLByb1NtyH8, vă rugăm să completați acest formular o singură data per persoană!

Acesta va fi disponibil din 07.05.2022 ora 1000 până în 10.05.2022 ora 1000. Se prelungește perioada de înscriere până la data de 11.05.2022 ora 1000 .

Forumularul se oprește automat din a mai accepta răspunsuri dacă se atinge limita locurilor alocate.
Număr de locuri disponibile: 30 locuri.
Urmărește pagina web a proiectului!

Rezultate înscrieri

Lista studenților selectați să participe

Numărul matricolFacultateaRezultat
Admis/Rezervă
2984Chimie și Inginerie chimicăAdmis
1189FizicăAdmis
2947Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2939Chimie și Inginerie chimicăAdmis
12154Biologie și GeologieAdmis
1185FizicăAdmis
2959Chimie și Inginerie chimicăAdmis
1178FizicăAdmis
2383Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2961Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2932Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2971Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2989Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2379Chimie și Inginerie chimicăAdmis
1191FizicăAdmis
12151Biologie și GeologieAdmis
12232Biologie și GeologieAdmis
12178Biologie și GeologieAdmis
2919Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2361Chimie și Inginerie chimicăAdmis
12203Biologie și GeologieAdmis
12283Biologie și GeologieAdmis
12307Biologie și GeologieAdmis
1203FizicăAdmis
12148Biologie și GeologieAdmis
12183Biologie și GeologieAdmis
2963Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2985Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2915Chimie și Inginerie chimicăAdmis
1120FizicăNeeligibil (an terminal)
1140FizicăNeeligibil (an terminal)
1642Biologie și GeologieNeeligibil (an terminal)
1146FizicăNeeligibil (an terminal)
1108FizicăNeeligibil (an terminal)