Vreau să mă alătur

Te interesează proiectul? Consideri că activitățile proiectului sunt oportunități pentru tine de a se dezvolta în continuare? Și noi credem că putem să te ajutăm! Înscrie-te în proiect, fii parte a comunității noastre, exploatează posibilitățile proiectului pentru că au fost gândite cu tine, pentru tine!

Studenții interesați să participe în proiect vor depune următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere (Anexa 1)
  2. Carte de identitate (format pdf, jpg, etc.)
  3. Curriculum Vitae în format Europass în limba română (nu este necesară semnătura studentului în cadrul CV-ului) în care la rubricile Informații suplimentare sau Anexe se specifică tipul și felul activității, dacă este cazul (implicarea într-un colectiv de cercetare, acțiuni de voluntariat, concurs studențesc, conferință, sesiune de referate și comunicări, contract sau grant de cercetare, lucrări publicate, etc.). CV-ul va fi completat la adresa: https://europa.eu/europass/ro

Pentru înscriere vă rugăm să contactați persoanele desemnate la secretariatele facultăților implicate, respectiv puteți să consultați paginile web ale facultăților dedicate proiectului:

Facultatea de Biologie și Geologie: Francesca Sabău (francesca.sabau@ubbcluj.ro)

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică: Gabriela Niculina Șimon (gabriela.simon@ubbcluj.ro)

Facultatea de Fizică: Enikő Ildikó Máthé (eniko.mathe@ubbcluj.ro)

Pentru a fi eligibil, un student trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. Să fie student la una din facultățile implicate în proiect (secretariatele celor 3 facultăți vor elibera adeverințe în acest sens la solicitarea Managerului de proiect)
  2. Specializarea, nivelul și anul de studii în care este înmatriculat studentul să se regăsească în Anexa 4 
  3. Stagiul de practică (cu denumirea specifică fiecărei specializări) trebuie să apară în planul de învățământ al specializării/programului la care este înscris studentul.

Metodologia de selecție a candidaților se accează aici.

Repartizarea studenților din grupul țintă pe facultăți și pe ani de implementare

AN 1 DE IMPLEMENTARE

01.10.2020-30.09.2021
AN 2 DE IMPLEMENTARE

01.10.2021-30.09.2022
TOTAL
minim 141 studenți, din careminim 141 studenți, din careMinim 282
Nivelul studiilorLICENȚĂ an terminal/ preterminalMASTER an I și II LICENȚĂ an terminal/ preterminalMASTER an IIMASTER an I
Număr studenți50105506540310*
Facultatea de Fizică101585341
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică2040192515119
Facultatea de Biologie și Geologie2050233522150

Împărțirea pe linii de studiu se face la nivel de facultate.