Dezvoltare durabilă 2022

În cadrul proiectului cel puțin 40 de studenți din grupul țintă vor putea participa la sesiuni de formare în domeniul dezvoltării durabile în perioada aprilie-mai. Doritorii trebuie să se înscrie separat la aceste activități opționale pe baza unei metodologii separate. Participanții vor fi împărțiți în grupuri de câte maxim 10 persoane. Vor exista astfel mai multe sesiuni de formare distincte pe grupe de lucru, pentru a permite accesul unui grup de studenți cât mai variat. Acțiunea va avea ca scop lărgirea orizontului studenților în vederea creșterii implicării lor în problemele de mediu și nu numai. Vom implica experți în domeniul dezvoltării durabile specialiști în teme ca biodiversitate, dezvoltare urbană, dezvoltare regională, energii verzi, reciclare. Obiectivele acestor ateliere se încadrează în strategia UBB Goes Green (green.ubbcluj.ro) a universității.

Atelierele de Dezvoltare durabilă îți oferă oportunitatea de a-ți dezvolta aptitudini și competențe cheie pentru crearea unui parcurs academic și de carieră cu valențe multiple.

Selecția studenților în vederea înscrierii în cadrul atelierelor de Dezvoltare durabilă se face în funcție de un singur criteriu: ordinea înscrierii prin completarea de către studenți a unui formular online (Microsoft Form). Studenții de la linia română și linia maghiară vor fi admiși pe liste separate. Link-ul de acces al formularului online va fi pus la dispoziție pe mai multe platforme de comunicare. În anul 2022 vor fi admiși în total 25 de studenți, 17 de la linia română și 8 de la linia maghiară.

În cadrul întâlnirilor online cu profesorii formatori vei afla:

Modul 1: Dimensiunea teritorială a dezvoltării durabile (DTDD) (prof. univ. dr. József Benedek, Facultatea de Geografie, Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă) (pentru grupa de la linia maghiară acest curs se va ține în limba maghiară)

Teme:

 • Principalele concepte ale dezvoltării durabile.
 • Componentele dezvoltării durabile: Economie, Societate, Mediu, Teritoriu.
 • Obiectivele dezvoltării durabile.
 • Măsurarea și monitorizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Generarea și interpretarea dashboardurilor ODD.
 • Politici și strategii de dezvoltare durabilă.

Timp alocat: 4 sesiuni de prezentare + 2 sesiuni de discuții pentru fiecare grupă (45 min./sesiune)

Modul 2: Managementul sustenabil al deșeurilor urbane și importanța abordării sale multidisciplinare (lector univ. dr. Oana Cristina Modoi, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului)

Teme:

 • Economie circulară și dezvoltare durabilă la nivel urban, cu accent pe managementul sustenabil al deșeurilor.
 • Gestionarea sustenabilă a deșeurilor organice biodegradabile.
 • Reducerea impactului de mediu produs de deșeurile textile și de deșeurile din plastic printr-o gestionare sustenabilă.
 • Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) – resurse urbane importante.

Timp alocat : 4 sesiuni de prezentare + 4 sesiuni de discuții/prezentări teme pentru fiecare grupă (45 minute fiecare întâlnire).

Modul 3: Dezvoltarea durabilă în contextul schimbărilor climatice actuale (prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru, Facultatea de Geografie, Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă)

Teme :

 • Meteorologia: de la fenomene meteorologice extreme la schimbări climatice (concepte generale).
 • Funcțiile climatului în relație cu societatea umană: resursă, limită, amenințare.
 • Clima urbană și dezvoltarea durabilă.

Timp alocat: 4 sesiuni de prezentare + 3 sesiuni de discuții/prezentări teme pentru fiecare grupă (45 minute fiecare întâlnire)

Modul 4: Dezvoltare sustenabilă prin dezvoltarea economiei circulare și utilizarea resurselor de energie regenerabile (lector univ. dr. Tihamér Sebestyén, Facultatea de Geografie) (pentru grupa de la linia maghiară acest curs se va ține în limba maghiară)

Teme:

 • Principii directoare pentru Dezvoltarea Durabilă în UE, Obiective de Dezvoltare Durabilă
 • Economia circulară: definiție, importanță, beneficii și tranziția către o economie circulară
 • Dezvoltarea regională și locală prin utilizarea energiilor regenerabile
 • Bune practici în economia circulară și valorizarea energiilor regenerabile pe plan local

Timp alocat: 4 sesiuni de prezentare + 3 sesiuni de discuții/prezentări teme pentru fiecare grupă (45 minute fiecare întălnire)

Scopul este lărgirea orizontului studenților în vederea creșterii implicării lor în problemele de mediu și nu numai

Ce vei avea de făcut în mod concret?

 • Să participi la întâlnirile online organizate prin intermediul Microsoft Teams și să te implici în dezbateri și în realizarea sarcinilor de lucru primite. Profesorii formatori te vor ajuta la fiecare pas, nu îți fă probleme.
 • Să te implici în temele de discuție și sarcinile de lucru individuale și de grup pe care le vei primi după fiecare modul (acestea au o componentă practică accentuată și mai puțin teoretică). În cazul în care ai neclarități, profesorii formatori îți vor oferi suport. Aceste ore sunt suplimentare și nu sunt obligatorii, însă îți recomandăm să participi la ele astfel încât să obții o notă cât mai bună pe teme. O să vezi mai jos de ce e important acest lucru.
 • Să realizezi o lucrare dintr-una din temele abordate în cadrul cursului cu care vei putea să participi la competiția organizată la finalul acestuia.

Pe lângă beneficiile legate de acumularea unor noi cunoștințe și competențe în domeniul dezvoltării durabile, care te vor ajuta în viața ta profesională, la final se va organiza o sesiune de premiere. În fiecare an al proiectului se vor acorda câte 10 premii individuale în valoare de 2500 lei.

Criteriile de premiere și ponderea lor în notele finale pe baza cărora se va alcătui clasamentul studenților sunt:

CriteriuMedia notelor obținute 
pe sarcinile de lucru
date pe parcursul atelierelor
Conținutul lucrăriiPrezentarea lucrării
Pondere50%25%25%

IMPORTANT: selecția studenților se face în funcție de ordinea înscrierii prin completarea unui formular online. Acesta va fi disponibil din 08 martie 2022 ora 10 până în 10 martie 2022 ora 12. Forumularul se oprește automat din a mai accepta răspunsuri dacă se atinge limita locurilor alocate. Urmărește pagina web a proiectului!

Perioada de completare a formularului se prelungeste până în  11.03.2022, ora 16 pentru studenții de la linia maghiara deoarece nu au fost ocupate locurile alocate.

REZULTATE ÎNSCRIERI

Lista studenților selectați să participe

Linia Română

Numărul matricolFacultateaRezultat
Admis/Rezervă
2942Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2984Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2944Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2959Chimie și Inginerie chimicăAdmis
1120FizicăAdmis
2379Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2989Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2947Chimie și Inginerie chimicăAdmis
918FizicăAdmis
2939Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2985Chimie și Inginerie chimicăAdmis
2971Chimie și Inginerie chimicăAdmis
12148Biologie și GeologieAdmis
12273Biologie și GeologieAdmis
12276Biologie și GeologieAdmis
12187Biologie și GeologieAdmis
12268Biologie și GeologieAdmis
1140FizicăAdmis
1146FizicăAdmis
1614Biologie și GeologieAdmis
12154Biologie și GeologieAdmis
1093FizicăAdmis
12307Biologie și GeologieAdmis
1228FizicăAdmis
3005Chimie și Inginerie chimicăRezervă
2383Chimie și Inginerie chimicăRezervă
1642Biologie și GeologieRezervă
1644Biologie și GeologieRezervă
12151Biologie și GeologieRezervă
1108FizicăRezervă
2932Chimie și Inginerie chimicăRezervă
2919Chimie și Inginerie chimicăRezervă
12231Biologie și GeologieRezervă
2915Chimie și Inginerie chimicăRezervă
1639Biologie și GeologieRezervă
1711Biologie și GeologieRezervă
12203Biologie și GeologieRezervă
1158FizicăRezervă
2080Chimie și Inginerie chimicăRezervă

Linia Maghiară

Numărul matricolFacultateaRezultat
Admis/Rezervă
1851Biologie și GeologieAdmis
10445Biologie și GeologieAdmis
10408Biologie și GeologieAdmis
10416Biologie și GeologieAdmis
10402Biologie și GeologieAdmis
1852Biologie și GeologieAdmis

Premii 2022

Numărul matricolNota obținutăRezultat Se acordă premiu/Nu se acordă premiu
1214810.00se acordă premiu
16149.92se acordă premiu
121549.90se acordă premiu
104169.90se acordă premiu
29479.87se acordă premiu
11409.79se acordă premiu
104089.79se acordă premiu
29429.71se acordă premiu
29719.67se acordă premiu
29849.65se acordă premiu
29399.61NU se acordă premiu
11209.40NU se acordă premiu
29857.77NU se acordă premiu