Dezvoltare durabilă 2021

În cadrul proiectului cel puțin 40 de studenți din grupul țintă vor putea participa la sesiuni de formare în domeniul dezvoltării durabile în perioada aprilie-mai. Doritorii trebuie să se înscrie separat la aceste activități opționale pe baza unei metodologii separate. Participanții vor fi împărțiți în grupuri de câte maxim 10 persoane. Vor exista astfel mai multe sesiuni de formare distincte pe grupe de lucru, pentru a permite accesul unui grup de studenți cât mai variat. Acțiunea va avea ca scop lărgirea orizontului studenților în vederea creșterii implicării lor în problemele de mediu și nu numai. Vom implica experți în domeniul dezvoltării durabile specialiști în teme ca biodiversitate, dezvoltare urbană, dezvoltare regională, energii verzi, reciclare. Obiectivele acestor ateliere se încadrează în strategia UBB Goes Green (green.ubbcluj.ro) a universității.

Atelierele de Dezvoltare durabilă îți oferă oportunitatea de a-ți dezvolta aptitudini și competențe cheie pentru crearea unui parcurs academic și de carieră cu valențe multiple.

Selecția studenților în vederea înscrierii în cadrul atelierelor de Dezvoltare durabilă se face în funcție de un singur criteriu: ordinea înscrierii prin completarea de către studenți a unui formular online (Microsoft Form). Studenții de la linia română și linia maghiară vor fi admiși pe liste separate. Link-ul de acces al formularului online va fi pus la dispoziție pe mai multe platforme de comunicare. În anul 2021 vor fi admiși în total 25 de studenți, 17 de la linia română și 8 de la linia maghiară.

În cadrul întâlnirilor online cu profesorii formatori vei afla:

Modul 1: Dimensiunea teritorială a dezvoltării durabile (DTDD) (prof. univ. dr. József Benedek, Facultatea de Geografie, Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă) (pentru grupa de la linia maghiară acest curs se va ține în limba maghiară)

Teme:

 • Principalele concepte ale dezvoltării durabile.
 • Componentele dezvoltării durabile: Economie, Societate, Mediu, Teritoriu.
 • Obiectivele dezvoltării durabile.
 • Măsurarea și monitorizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Generarea și interpretarea dashboardurilor ODD.
 • Politici și strategii de dezvoltare durabilă.

Timp alocat: 4 sesiuni de prezentare + 2 sesiuni de discuții pentru fiecare grupă (45 min./sesiune)

Modul 2: Managementul sustenabil al deșeurilor urbane și importanța abordării sale multidisciplinare (lector univ. dr. Oana Cristina Modoi, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului)

Teme:

 • Economie circulară și dezvoltare durabilă la nivel urban, cu accent pe managementul sustenabil al deșeurilor.
 • Gestionarea sustenabilă a deșeurilor organice biodegradabile.
 • Reducerea impactului de mediu produs de deșeurile textile și de deșeurile din plastic printr-o gestionare sustenabilă.
 • Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) – resurse urbane importante.

Timp alocat : 4 sesiuni de prezentare + 4 sesiuni de discuții/prezentări teme pentru fiecare grupă (45 minute fiecare întâlnire).

Modul 3: Dezvoltarea durabilă în contextul schimbărilor climatice actuale (prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru, Facultatea de Geografie, Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă)

Teme :

 • Meteorologia: de la fenomene meteorologice extreme la schimbări climatice (concepte generale).
 • Funcțiile climatului în relație cu societatea umană: resursă, limită, amenințare.
 • Clima urbană și dezvoltarea durabilă.

Timp alocat: 4 sesiuni de prezentare + 3 sesiuni de discuții/prezentări teme pentru fiecare grupă (45 minute fiecare întâlnire)

Modul 4: Abordare holistică, social-ecologică, pentru sustenabilitate (conf. univ. dr. Tiberiu-Rudolf Hartel, Facultatea de Biologie și Geologie) (pentru grupa de la linia maghiară acest curs se va ține în limba maghiară)

Teme:

•     Sisteme social-ecologice: de ce avem nevoie de o nouă abordare?

•     Reziliența sistemelor social-ecologice.

•     Valorile naturii: servicii ecosistemice și conexiuni om-natură.

•     Serviciile ecosistemice legate de spațiile verzi urbane și periurbane.

Timp alocat: 4 sesiuni de prezentare + 3 sesiuni de discuții/prezentări teme pentru fiecare grupă (45 minute fiecare întălnire)

Scopul este lărgirea orizontului studenților în vederea creșterii implicării lor în problemele de mediu și nu numai

Ce vei avea de făcut în mod concret?

 • Să participi la întâlnirile online organizate prin intermediul Microsoft Teams și să te implici în dezbateri și în realizarea sarcinilor de lucru primite. Profesorii formatori te vor ajuta la fiecare pas, nu îți fă probleme.
 • Să te implici în temele de discuție și sarcinile de lucru individuale și de grup pe care le vei primi după fiecare modul (acestea au o componentă practică accentuată și mai puțin teoretică). În cazul în care ai neclarități, profesorii formatori îți vor oferi suport. Aceste ore sunt suplimentare și nu sunt obligatorii, însă îți recomandăm să participi la ele astfel încât să obții o notă cât mai bună pe teme. O să vezi mai jos de ce e important acest lucru.
 • Să realizezi o lucrare dintr-una din temele abordate în cadrul cursului cu care vei putea să participi la competiția organizată la finalul acestuia.

Pe lângă beneficiile legate de acumularea unor noi cunoștințe și competențe în domeniul dezvoltării durabile, care te vor ajuta în viața ta profesională, la final se va organiza o sesiune de premiere. În fiecare an al proiectului se vor acorda câte 10 premii individuale în valoare de 2500 lei.

Criteriile de premiere și ponderea lor în notele finale pe baza cărora se va alcătui clasamentul studenților sunt:

CriteriuMedia notelor obținute 
pe sarcinile de lucru
date pe parcursul atelierelor
Conținutul lucrăriiPrezentarea lucrării
Pondere50%25%25%

IMPORTANT: selecția studenților se face în funcție de ordinea înscrierii prin completarea unui formular online. Acesta va fi disponibil din 07.04.2021 ora 10.00 până în 09.04.2021 ora 12.00. Urmărește pagina web a proiectului!

REZULTATE ÎNSCRIERI

Lista studenților selectați să participe

Linia română

Nr. crt.Numărul matricolFacultateaRezultat
Admis/Rezervă
 1968Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 2899Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 2809Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 1964Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 12063Biologie și GeologieAdmis
 12080  Biologie și GeologieAdmis
 1959Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 2857Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 2833Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 2870Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 2879Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 2795Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 2872Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 1954Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 1199  FizicăAdmis
 1694Biologie și GeologieAdmis
 2835Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 2805Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2887Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 1704Biologie și GeologieRezervă
 2073Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2840Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 1668  Biologie și GeologieRezervă
 2814Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2854Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2797Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2824Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2855Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2902Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 8999  Biologie și GeologieRezervă
 2315Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2863Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2885Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2883Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2866Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 2864Chimie și Inginerie ChimicăRezervă
 12035  Biologie și GeologieRezervă
 1050  FizicăRezervă
 1660Biologie și GeologieRezervă
 12008  Biologie și GeologieRezervă
 2898Chimie și Inginerie ChimicăRezervă

u003cstrongu003eLinia maghiarău003c/strongu003e

Nr. crt.Numărul matricolFacultateaRezultat
Admis/Rezervă
 10375Biologie și GeologieAdmis
 247Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 243Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 10350Biologie și GeologieAdmis
 1979Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 252Chimie și Inginerie ChimicăAdmis
 10341Biologie și GeologieAdmis
 10364Biologie și GeologieAdmis
 502Biologie și GeologieRezervă

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ DE DEZVOLTAR DURABILĂ

Atelierele de u003cstrongu003eu003cemu003eDezvoltare durabilău003c/emu003eu003c/strongu003e îţi oferă oportunitatea de a-ţi dezvolta aptitudini şi competenţe cheie pentru crearea unui parcurs academic și de carieră cu valențe multiple. Pe lângă beneficiile legate de acumularea unor noi cunoştinţe şi competenţe în domeniul dezvoltării durabile, care te vor ajuta în viaţa ta profesională, la final se va organiza conferință științifică studențească în cadrul căreia se vor distribui premii. În fiecare an al proiectului se vor acorda câte u003cstrongu003e10 premii individuale în valoare de 2500 lei u003c/strongu003e(u003cemu003eimpozabiliu003c/emu003e)u003cstrongu003e.u003c/strongu003eu003cbru003eu003cstrongu003eu003cemu003e u003c/emu003eu003c/strongu003eu003cbru003eu003cstrongu003eu003cemu003eI. Modalitatea de înscriere a studenților la cconferință și la competiția cu premiiu003c/emu003eu003c/strongu003eu003cbru003eFiecare student din grupul țintă al proiectului care a participat la sesiunile de formare în domeniul dezvoltării durabile (u003cemu003eminim 1 prezență la un cursu003c/emu003e) organizate în cadrul proiectului este eligibil să se înscrie la competiţia profesională prin depunerea și prezentarea unei lucrări de cercetare/proiect în domeniul dezvoltării durabile conform calendarului stabilit.u003cbru003eu003cstrongu003eu003cemu003e u003c/emu003eu003c/strongu003eu003cbru003eu003cemu003eu003cstrongu003eII. Lucrarea de cercetare/proiectulu003c/strongu003eu003c/emu003e se va depune/încărca pe platforma u003cemu003eMS Teamsu003c/emu003e pana cel mai tarziu in data de u003cstrongu003e28.05.2021, ora 23:59, in u003cemu003eAssignementu003c/emu003e-ul special creat în acest sens. Prezentarea lucrărilor va avea loc la data de 31 mai. u003c/strongu003eLucrarea va fi elaborată în limba română.u003cbru003ePrezentarea orală a lucrării trebuie să fie în limba română sau în limba engleză. Lucrarea de cercetare/proiectul trebuie sa aibă u003cstrongu003eminim 5 paginiu003c/strongu003e și să conţină următoarele capitole:u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003e1.     u003c/strongu003eIntroducere în tematica proiectuluiu003cbru003e a. Motivarea alegerii temei respectiveu003cbru003e b. Legătura temei cu specializarea urmată de către studentu003cbru003eu003cstrongu003e2.     u003c/strongu003ePrezentarea generală a subiectuluiu003cbru003eu003cstrongu003e3.     u003c/strongu003eImportanța/relevanța subiectuluiu003cbru003eu003cstrongu003e4.     u003c/strongu003eConcluzii și perspectiveu003cbru003eu003cstrongu003e5.     u003c/strongu003eReferințe bibliograficeu003cbru003e u003cbru003eu003cstrongu003eu003cemu003eIII. u003c/emu003eu003c/strongu003eu003cemu003eu003cstrongu003eSusținerea/prezentarea lucrărilor/proiectelor elaborateu003c/strongu003eu003c/emu003e de către studenți va avea loc în cadrul unei u003cstrongu003econferințe online pe platforma MS Teams, in clasa Cursuri Dezvolare Durabilău003c/strongu003e. În acest sens studenții u003cstrongu003evor trebui să realizeze și o prezentarea a proiectului în limba romînă,u003c/strongu003e în format .ppt, .pptx sau similar care va trebui să reflecte ideile generale din proiectul elaborat. Susținerea lucrării/proiectului în cadrul conferinței se va încadra în u003cstrongu003emaxim 15 minuteu003c/strongu003e și va fi urmată de o sesiune de întrebări, cu o durată de aproximativ u003cstrongu003e5 minuteu003c/strongu003e.u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003eu003cemu003eIV. Criterii de evaluare în vederea acordării de premiiu003c/emu003eu003c/strongu003eu003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003e1. u003c/strongu003eLucrarea de cercetare/proiectul:u003cbru003e    a. conținutul lucrării/proiectului: cu o pondere de u003cstrongu003e25%u003c/strongu003e din nota finalău003cbru003e    b. prezentarea lucrării/proiectului în cadrul conferinței: cu o pondere de u003cstrongu003e25%u003c/strongu003e din nota finalău003cbru003eu003cstrongu003e2.  u003c/strongu003enota obținută de student pe sarcinile de lucru date pe parcursul atelierelor: cu o pondere de u003cstrongu003e50 %u003c/strongu003e din nota finală u003cstrongu003e u003c/strongu003eu003cbru003eu003cstrongu003e3.  u003c/strongu003ecriteriu de departajare: nota acordată conținutului lucrării/proiectului.u003cbru003e u003cbru003eu003cemu003eTermenul de depunere a contestațiilor de către studenți este de 24 de ore de la publicarea/postarea listelor, iar termenul de soluționare a contestațiilor este de 24 de ore de la expirarea termenului de primire a contestațiilor. Obiectul contestaţiei poate fi exclusiv nota acordată proiectului scris.u003c/emu003eu003cbru003eu003cbru003e

Programul conferinței

OraNume și prenumeTitlul prezentării
1600Artiom Găină-Gardiuța*Microplasticurile. Care este soluția?
1615Badale Ioana-CasandraEpurarea apelor cu nămol activ
1630Băldean Florina-AugustaTehnologia de producție a biogazului
1645Bonciu Claudia-Mihaela*Probleme în învățământ – analiza obiectivului dezvoltării durabile 4 „Educație de calitate”
1700Cărăușu Antonia-GabrielaDepoluarea microbiană a apelor industrial fenolice cu ajutorul enzimei tirosin fenol-liaza (TPL)
1715Crîstiu DanielApele uzate municipale – sursă de energie regenerabilă pentru o tranziție înspre o economia circulară
1730Ilea Flavia-MariaStudiu asupra aplicabilității pavajelor generatoare de energie electrică în zone dens circulate din orașe
1745Iurian Carina-AlinaTehnologia de producere a biodieselului
1800Nagy Örs-TamásPlanificarea implementării (parțiale) tehnologiei de biogaz în aria orașului Tîrgu Mureș
1815Pop BiancaValorificarea lânii ca resursă în mediul rural
1830Safaya AisaAbordarea României față de implementarea obiectivelor dezvoltării durabile și parcursul acesteia spre drumul dezvoltării sustenabile
1845Stelea LarisaEconomia circulară în cazul deșeurilor din plastic
1900Timaru DianaUtilizarea spectroscopiei near infra-red în procesele de selectivitate și reciclare a deșeurilor din plastic – review
1915Ulici AdelinaBiogazul – resursă pentru dezvoltarea energiilor regenerabile
1930Varga Gergő*Conexiuni om natură în parcuri urbane: studiu de caz Grădina Mikó Cluj-Napoca

* Depunere după termen. Pot participa la conferință, dar nu la concurs pentru premiere

Toți participanții vor primi diplomă de participare, un hanorac cu sigla UBB Goes Green, și pot include conferința în CV.

Lista studenților evaluați în vederea acordării de premii în cadrul activității A5.1

Nr. crt.Numărul matricolNota obținutăFacultateaRezultat
Se acordă premiu/Nu se acordă premiu
 28359,63FCICse acordă premiu
 27959,13FCICse acordă premiu
 28729,08FCICNU se acordă premiu
 196410FCICse acordă premiu
 19689,79FCICse acordă premiu
 28059,46FCICse acordă premiu
 19799,58FCICse acordă premiu
 28099,75FCICse acordă premiu
 16949,17FBGse acordă premiu
 28339,21FCICse acordă premiu
 1199  9,42FFse acordă premiu
 1959neprezentatFCIC

Data,

31.05.2021