Echipa

Echipa de management  
prof. dr. MARKÓ Bálintmanager de proiect
Maria Teodora HUDREAasistent proiect 
GERGELY Csilla Katalinasistent proiect 
Adriana-Maria CERVINSCHIexpert grup țintă 
Facultatea de Biologie și Geologie  
prof. dr. Manuela BANCIUresponsabil desfășurare activități de practică 
conf. dr. LÁSZLÓ Zoltánexpert de practică 
conf. dr. Dorina PODARexpert de practică 
șef lucr. dr. SILYE Lórándexpert de practică 
Francesca SABĂUsecretar 
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică  
conf. dr. Gabriela Nicoleta NEMEȘresponsabil desfășurare activități de practică 
conf. dr. MAJDIK Corneliaexpert de practică 
lector dr. ing. Elisabeta-Cristina TIMIȘexpert de practică 
Gabriela Niculina ȘIMONsecretar 
Facultatea de Fizică  
prof. dr. Daniel ANDREICAresponsabil desfășurare activități de practică 
prof. dr. Vasile CHIȘexpert de practică 
conf. dr. JÁRAI-SZABÓ Ferenczexpert de practică 
MÁTHÉ Enikő Ildikósecretar 
Echipa de consilieri  
Oana GHIMBULUȚexpert consilier 
Lucica-Claudia-Ioana RAȚIUexpert consilier 
Anca-Raluca RUSUexpert consilier 
lector dr. SZABÓ Kingaexpert consilier 
Echipa de experți de întreprinderi simulate
lector dr. Anamaria PETREexpert întreprindere simulată
lector dr. Corina GAVREAexpert întreprindere simulată
lector dr. JUHÁSZ Jácint-Attilaexpert întreprindere simulată
lector dr. Patricia-Iulia RAȚIUexpert întreprindere simulată
conf. univ. dr. Mircea-Andrei SCRIDONexpert întreprindere simulată
Echipa de experți de dezvoltarea durabilă
prof. dr. BENEDEK Józsefexpert dezvoltare durabilă
prof. dr. Adina-Eliza CROITORUexpert dezvoltare durabilă
conf. dr. HARTEL Tiberiu-Rudolfexpert dezvoltare durabilă
lector dr. Oana Cristina MODOIexpert dezvoltare durabilă