Despre proiect

Practică pentru o dezvoltare durabilă

– un proiect pentru viitorul tău –

  • Te ajutăm să-ți dezvolți competențele necesare pentru a găsi un loc de muncă în domeniul tău
  • Îți oferim șansa să dobândești cunoștințe în domeniul dezvoltării durabile, fără de care o firmă modernă nu poate progresa
  • Competențele antreprenoriale pe care pot să le dobândești prin alăturarea la atelierele de intreprinderi simulate îți vor deschide noi posibilități pentru viitor
  • Fii membru al laboratorului STEM, al unui mediu transdisciplinar, care vine să te ajută să înțelegi cum poți lucra într-o echipă multidisciplinară în domeniul sănătății

Cod: POCU/626/6/13/130631

Cod apel: POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea relevanței pe piața muncii a studenților de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Biologie și Geologie precum și facilitarea tranziției de la educație la piața muncii, îmbunătățirea capacităților și abilităților în identificarea, facilitarea și ocuparea unui loc de muncă.

Proiectului contribuie la realizarea obiectivului tematic 10 al POCU:

De asemenea proiectul contribuie la creșterea numărului absolvenților din învățământul terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă, accesând un potențial loc de muncă, din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate:

  • conform SNC (industria auto și componente, TIC, procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, turism și eco-turism, textile/pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, energie și management de mediu, bioeconomie – agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură, biofarmaceutică și biotehnologii)
  • domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (bioeconomia, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate și sănătate).


nrObiective specificeActivitățiRezultate
1Sistem funcțional de practică la potențiali angajatori – 6 parteneriate strategice sustenabile în acest sensParteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de munca prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică  6 parteneriate sustenabile 12 întâlniri organizate cu reprezentațiai mediului de afaceri din domeniul de interes al proiectului 6 evenimente de prezentare a partenerilor din mediul deafaceri
2Dezvoltarea de competențe practice specifice domeniului de studiiPrograme de învățare la locul de muncă (stagii de practică) prevăzute în curriculum-ul obligatoriu282 stagii de pregătire practică desfășurate de către studenți din care 20 de stagii efectuate în străinătate, 150 de premii oferite studenților în cadrul competițiilor profesionale organizate
3Dezvoltarea de competențe relevante pieței muncii prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesionalăServicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii282 de studenți care au beneficiat de activități de consiliere și orientare profesională pentru a dobândi competențe care răspund necesităților pieței muncii
4Dezvoltarea de competențe practice prin crearea unui mediu de practică integrat pentru studenții celor 3 facultați implicate în proiectPrograme de învățare prin experiența practică, axate pe dobândirea de competențe profesionale și transversale corelate cu necesitațile pieței muncii, inovare socială  1 laborator de practică interdisciplinară de tip STEM creat și dotat, 1 conferintă de inovare socială organizată, 20 lucrări de inovare socială în domeniile de interes ale celor 3 facultăți implicate în proiect, premiate
5Importanța dezvoltării durabile în rândul studenților din cadrul proiectuluiPrograme de învațare prin experiență practică, axate pe dobândirea de competențe transversale în domeniul dezvoltării durabile1 conferință pe tema dezvoltării durabile organizată și 20 de lucrări/proiecte premiate
6Sporirea competențelor antreprenoriale ale studenților prin crearea și dezvoltarea de firme de exercițiu în domeniile de interes ale acestoraFormarea de competențe antreprenoriale40 de studenți care au participat la activitați de natura economică în cadrul întreprinderilor simulate, 20 de premii individuale acordate

DURATA PROIECTULUI: 24 luni

Data începerii proiectului: 01.10.2020

Data încheierii proiectului: 30.09.2022

Grup țintă: 282 de studenți

Buget total: 4.627.157,65 lei