Fenntartható fejlődés – 2021

A projekt keretében legalább 40 egyetemi hallgató a célcsoportból vehet részt március-május folyamán a fenntartható fejlődésről szóló képzéseken. Az képzés iránt érdeklődőknek egy külön módszertan utasításait követve fel kell iratkozniuk erre az opcionális tevékenységre. A képzéseken résztvevőket legfeljebb 10 fős csoportokba osztjuk, így az egyes munkacsoportoknak külön képzéseket tartunk. A műhelyek célja a hallgatók látókörének szélesítése azért, hogy a környezeti kérdésekre, illetve más fenntarthatósági problémákra vonatkozó érdeklődésüket, illetve tudásukat növeljük. A fenntartható fejlődés különböző szakemberei olyan témákba vonják be a képzések részvevőit, mint a biológiai sokféleség, a városfejlesztés, a regionális fejlődés, a zöld energia, és az újrahasznosítás. Ezen műhelymunkák témáia az egyetem UBB Goes Green stratégiájának (green.ubbcluj.ro) szerves részét képezik.

A Fenntartható fejlődés műhelyek a jövőd szempontjából fontos tudást, kompetenciákat ruházhatnak rád.

A Fenntartható fejlődés műhelyeken résztvevő diákok kiválasztása egyetlen szempont alapján történik: a beiratkozás sorrendjét fogjuk figyelembe venni. Mindazoknak, akik részt szeretnének venni a műhelyeken egy online beiratkozási ívet (Microsoft Form) kell kitölteniük. A román és magyar tagozatos diákok külön feliratkozási listára kerülnek. A 2021-es évben összesen 25 diákot veszünk fel, 17-et a román tagozatról, 8-at a magyarról. A beiratkozási ív linkjét különböző kommunikációs platformok segítségével fogjuk közölni a diákokkal.

A műhelyek keretében a következő területeket fogjátok érinteni:

1. modul: A fenntartható fejlődés terület-dimenziója (dr. Benedek József egyetemi tanár, Földrajz Kar, Fenntartható fejlődés kutatóközpont) (a magyar tagozatos diákoknak magyarul lesznek ezek a műhelyek).

Tematika:

 • A fenntartható fejlődés főbb elméleti alapjai.
 • A fenntartható fejlődés összetevői: Gazdaság, Társadalom, Környezet, Terület.
 • A fenntartható fejlődés céljai.
 • A fenntartható fejlődés céljainak (SDG) mérése, monitorozása, interpretálása.
 • Fenntartható fejlődési politikák és stratégiák.

Időtartam: 4 bemutató + 2 konzultáció mindegyik csoportnak (45 perc/alkalom)

2. modul: Fenntartható városi hulladékgazdálkodás és a multidiszciplináris megközelítések fontossága (dr. Oana Cristina Modoi adjunktus, Környezettudományi és környezetmérnöki Kar)

Tematika:

 • Cirkuláris gazdaság és fenntartható fejlődés városi környezetben, különös tekintettel a városi hulladékgazdálkodásra.
 • A lebomló szerves hulladékok fenntartható kezelése.
 • A textil és műanyag hulladékok környezeti hatásának csökkentése fenntartható kezelés révén.
 • Elektronikus hulladékok – fontos városi források.

Időtartam: 4 bemutató + 4 konzultáció/témabemutató mindegyik csoportnak (45 perc/alkalom)

3. modul: Fenntartható fejlődés a klímaváltozások függvényében (dr. Adina-Eliza Croitoru egyetemi tanár, Földrajz Kar, Fenntartható fejlődés kutatóközpont)

Tematika:

 • Meteorológia: extrém meteorológiai jelenségektől a klímaváltozásig (általános alapok).
 • A klíma szerepe az emberi társadalom szempontjából: forrás, határ, fenyegetés.
 • A városi klíma és a fenntartható fejlődés.

Időtartam: 4 bemutató + 3 konzultáció/témabemutató mindegyik csoportnak (45 perc/alkalom)

4. modul: Holisztikus, szociáli-ökológiai megközelítés a fenntartható fejlődés jegyében (dr. Hartel Tibor egyetemi docens, Biológia és Geológia Kar) (a magyar tagozatos diákoknak magyarul lesznek ezek a műhelyek)

Tematika:

•     Szociál-ökológiai rendszerek: miért van szükségünk egy új megközelítésre?

•     A szociál-ökológiai rendszerek rezilienciája.

•     A természet értékei: ökoszisztéma szolgáltatások és ember-természet kapcsolatok.

•     A városi és városközeli zöldterületekhez köthető ökoszisztéma szolgáltatások.

Időtartam: 4 bemutató + 3 konzultáció/témabemutató mindegyik csoportnak (45 perc/alkalom)

A cél a diákok érdeklődési körének tágítása a környezeti problémák megoldásához való hozzájárulásuk érdekében.

Konkrétan mi a tennivalód?

 • Végy részt a Microsoft Teams plaformon szervezett online műhelyeken, a megbeszéléseken és vitákon, és végezd el a kapott feladatokat. A képzést vezető oktatók mindenben segíteni fognak.
 • Végezd el az egyéni feladatokat, amelyeket minden modul után kapsz (ezek jórészt gyakorlati jellegűek, kevésbé elméletiek). Ha segítségre van szükséged, a képzéseket vezető oktatól segítenek. Ezek a megbeszélések opcionálisak lesznek, de jó részt venned bennük, hogy minél nagyobb jegyet kapj. Látni fogod, hogy ez fontos lesz.
 • Írj egy dolgozatot a műhelyek során elhangzottakhoz kapcsolódóan, amelyet majd a műhelyek végén egy kis műhelykonferencia keretében bemutathatsz.

A műhely végén részt vehetsz egy versenyen is, aminek keretében évente 10, egyenként 2500 lej értékű, díjat osztunk ki.A díjak megítélése során a következő kritériumokat vesszük figyelembe

KritérumA műhelyek közben megszabott feladatokra kapott jegyek átalagA dolgozat tartalmaA dolgozat bemutatása
Arány50%25%25%

FONTOS: a résztvevő diákok kiválasztása beiratkozásuk sorrendjének függvényében történik egy online feliratkozási ív kitöltése révén. Ez az ív 2021.04.07-én 10 órától lesz aktív egészen 2021.04.09-e 12 óráig. Kövessétek figyelemmel honlapunkat!

FELVÉTELI EREDMÉNYEK

A felvételt nyert diákok listája

Magyar tagozat

Törzskönyvi számKarEredmény
Felvételt nyert/Pótlistán
 10375Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 247Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 243Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 10350Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 1979Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 252Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 10341Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 10364Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 502Biológia és GeológiaPótlistán

Román tagozat

Törzskönyvi számKarEredmény
Felvételt nyert/Pótlistán
 1968Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2899Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2809Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 1964Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 12063Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 12080  Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 1959Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2857Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2833Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2870Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2879Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2795Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2872Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 1954Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 1199  FizikaFelvételt nyert
 1694Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 2835Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2805Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2887Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 1704Biológia és GeológiaPótlistán
 2073Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2840Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 1668  Biológia és GeológiaPótlistán
 2814Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2854Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2797Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2824Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2855Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2902Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 8999  Biológia és GeológiaPótlistán
 2315Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2863Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2885Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2883Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2866Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2864Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 12035  Biológia és GeológiaPótlistán
 1050  FizikaPótlistán
 1660Biológia és GeológiaPótlistán
 12008  Biológia és GeológiaPótlistán
 2898Kémia és VegyészmérnökiPótlistán

Fenntartható Fejlődés Tudományos Diákkonferencia

A konferencia programja

IdőpontNévAz előadás címe
1600Artiom Găină-Gardiuța*Microplasticurile. Care este soluția?
1615Badale Ioana-CasandraEpurarea apelor cu nămol activ
1630Băldean Florina-AugustaTehnologia de producție a biogazului
1645Bonciu Claudia-Mihaela*Probleme în învățământ – analiza obiectivului dezvoltării durabile 4 „Educație de calitate”
1700Cărăușu Antonia-GabrielaDepoluarea microbiană a apelor industrial fenolice cu ajutorul enzimei tirosin fenol-liaza (TPL)
1715Crîstiu DanielApele uzate municipale – sursă de energie regenerabilă pentru o tranziție înspre o economia circulară
1730Ilea Flavia-MariaStudiu asupra aplicabilității pavajelor generatoare de energie electrică în zone dens circulate din orașe
1745Iurian Carina-AlinaTehnologia de producere a biodieselului
1800Nagy Örs-TamásPlanificarea implementării (parțiale) tehnologiei de biogaz în aria orașului Tîrgu Mureș
1815Pop BiancaValorificarea lânii ca resursă în mediul rural
1830Safaya AisaAbordarea României față de implementarea obiectivelor dezvoltării durabile și parcursul acesteia spre drumul dezvoltării sustenabile
1845Stelea LarisaEconomia circulară în cazul deșeurilor din plastic
1900Timaru DianaUtilizarea spectroscopiei near infra-red în procesele de selectivitate și reciclare a deșeurilor din plastic – review
1915Ulici AdelinaBiogazul – resursă pentru dezvoltarea energiilor regenerabile
1930Varga Gergő*Conexiuni om natură în parcuri urbane: studiu de caz Grădina Mikó Cluj-Napoca

* Határidő lejárta után jelentkezett, így bemutathatja az előadását, de nem vehet részt a díjakért zajló versenyen.

Minden résztvevőnek résztvételi diplomát adunk, valamint egy UBB Goes Green logóval ellátott hanorákot, és beírhatja a konferenciarészvételt a CV-be is.

A Fenntartható fejlődés tevékenység keretében versenyre jelentkező diákok listája

SorszámAzonosítóVégső jegyKarEredmény Díjazás: igen / nem
 128359,63Kémia és Vegyészmérnöki Karigen
 227959,13Kémia és Vegyészmérnöki Karigen
 328729,08Kémia és Vegyészmérnöki Karnem
 4196410Kémia és Vegyészmérnöki Karigen
 519689,79Kémia és Vegyészmérnöki Karigen
 628059,46Kémia és Vegyészmérnöki Karigen
 719799,58Kémia és Vegyészmérnöki Karigen
 828099,75Kémia és Vegyészmérnöki Karigen
 916949,17Biológia és Geológia Karigen
 1028339,21Kémia és Vegyészmérnöki Karigen
 111199  9,42Fizika Karigen
 121959hiányzottKémia és Vegyészmérnöki Kar

Dátum,

2021.05.31