Fenntartható fejlődés – 2022

A projekt keretében legalább 40 egyetemi hallgató a célcsoportból vehet részt március-május folyamán a fenntartható fejlődésről szóló képzéseken. Az képzés iránt érdeklődőknek egy külön módszertan utasításait követve fel kell iratkozniuk erre az opcionális tevékenységre. A képzéseken résztvevőket legfeljebb 10 fős csoportokba osztjuk, így az egyes munkacsoportoknak külön képzéseket tartunk. A műhelyek célja a hallgatók látókörének szélesítése azért, hogy a környezeti kérdésekre, illetve más fenntarthatósági problémákra vonatkozó érdeklődésüket, illetve tudásukat növeljük. A fenntartható fejlődés különböző szakemberei olyan témákba vonják be a képzések részvevőit, mint a biológiai sokféleség, a városfejlesztés, a regionális fejlődés, a zöld energia, és az újrahasznosítás. Ezen műhelymunkák témái az egyetem UBB Goes Green stratégiájának (green.ubbcluj.ro) szerves részét képezik.

A Fenntartható fejlődés műhelyek a jövőd szempontjából fontos tudást, kompetenciákat ruházhatnak rád.

A Fenntartható fejlődés műhelyeken résztvevő diákok kiválasztása egyetlen szempont alapján történik: a beiratkozás sorrendjét fogjuk figyelembe venni. Mindazoknak, akik részt szeretnének venni a műhelyeken egy online beiratkozási ívet (Microsoft Form) kell kitölteniük. A román és magyar tagozatos diákok külön feliratkozási listára kerülnek. A 2021-es évben összesen 25 diákot veszünk fel, 17-et a román tagozatról, 8-at a magyarról. A beiratkozási ív linkjét különböző kommunikációs platformok segítségével fogjuk közölni a diákokkal.

A műhelyek keretében a következő területeket fogjátok érinteni:

1. modul: A fenntartható fejlődés terület-dimenziója (dr. Benedek József egyetemi tanár, Földrajz Kar, Fenntartható fejlődés kutatóközpont)
A magyar tagozatos diákoknak magyarul lesznek ezek a műhelyek!

Tematika:

 • A fenntartható fejlődés főbb elméleti alapjai.
 • A fenntartható fejlődés összetevői: Gazdaság, Társadalom, Környezet, Terület.
 • A fenntartható fejlődés céljai.
 • A fenntartható fejlődés céljainak (SDG) mérése, monitorozása, interpretálása.
 • Fenntartható fejlődési politikák és stratégiák.

Időtartam: 4 bemutató + 2 konzultáció mindegyik csoportnak (45 perc/alkalom)

2. modul: Fenntartható városi hulladékgazdálkodás és a multidiszciplináris megközelítések fontossága (dr. Oana Cristina Modoi adjunktus, Környezettudományi és környezetmérnöki Kar)

Tematika:

 • Cirkuláris gazdaság és fenntartható fejlődés városi környezetben, különös tekintettel a városi hulladékgazdálkodásra.
 • A lebomló szerves hulladékok fenntartható kezelése.
 • A textil és műanyag hulladékok környezeti hatásának csökkentése fenntartható kezelés révén.
 • Elektronikus hulladékok – fontos városi források.

Időtartam: 4 bemutató + 4 konzultáció/témabemutató mindegyik csoportnak (45 perc/alkalom)

3. modul: Fenntartható fejlődés a klímaváltozások függvényében (dr. Adina-Eliza Croitoru egyetemi tanár, Földrajz Kar, Fenntartható fejlődés kutatóközpont)

Tematika:

 • Meteorológia: extrém meteorológiai jelenségektől a klímaváltozásig (általános alapok).
 • A klíma szerepe az emberi társadalom szempontjából: forrás, határ, fenyegetés.
 • A városi klíma és a fenntartható fejlődés.

Időtartam: 4 bemutató + 3 konzultáció/témabemutató mindegyik csoportnak (45 perc/alkalom)

4. modul: Fenntartható fejlődés elérése a körforgásos gazdaság fejlesztésével és a megújuló energiaforrások felhasználásával (dr. Sebestyén Tihamér egyetemi adjunktus, Földrajz Kar)
A magyar tagozatos diákoknak magyarul lesznek ezek a műhelyek!

Tematika:

•     A fenntartható fejlődésre vonatkozó uniós alapelvek és a fenntartható fejlődés céljai.

•     Körforgásos gazdaság: meghatározás, jelentőség, előnyök és a körforgásos gazdaságra való áttérés.

•     Regionális és helyi fejlődés a megújuló energiák felhasználásával.

•     Bevált eljárások és módszerek a körforgásos gazdaság és a helyi megújuló energiaforrások fejlesztése terén.

Időtartam: 4 bemutató + 3 konzultáció/témabemutató mindegyik csoportnak (45 perc/alkalom)

A cél a diákok érdeklődési körének tágítása a környezeti problémák megoldásához való hozzájárulásuk érdekében.

Konkrétan mi a tennivalód?

 • Végy részt a Microsoft Teams platformon szervezett online műhelyeken, a megbeszéléseken és vitákon, és végezd el a kapott feladatokat. A képzést vezető oktatók mindenben segíteni fognak.
 • Végezd el az egyéni feladatokat, amelyeket minden modul után kapsz (ezek jórészt gyakorlati jellegűek, kevésbé elméletiek). Ha segítségre van szükséged, a képzéseket vezető oktatól segítenek. Ezek a megbeszélések opcionálisak lesznek, de jó részt venned bennük, hogy minél nagyobb jegyet kapj. Látni fogod, hogy ez fontos lesz.
 • Írj egy dolgozatot a műhelyek során elhangzottakhoz kapcsolódóan, amelyet majd a műhelyek végén egy kis műhely-konferencia keretében bemutathatsz.

A műhely végén részt vehetsz egy versenyen is, aminek keretében évente 10, egyenként 2500 lej értékű, díjat osztunk ki.A díjak megítélése során a következő kritériumokat vesszük figyelembe

KritériumA műhelyek közben megszabott feladatokra kapott jegyek átlagaA dolgozat tartalmaA dolgozat bemutatása
Arány50%25%25%

FONTOS: a résztvevő diákok kiválasztása beiratkozásuk sorrendjének függvényében történik egy online feliratkozási ív kitöltése révén. Ez az ív 2022.03.08-án, 10 órától lesz aktív egészen 2022.03.10-e, 12 óráig. Kövessétek figyelemmel honlapunkat!

FELVÉTELI EREDMÉNYEK

A felvételt nyert diákok listája

Magyar tagozat

Törzskönyvi számKarEredmény
Felvételt nyert/Pótlistán
 1851Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 10445Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 10408Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 10416Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 10402Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 1852Biológia és GeológiaFelvételt nyert

Román tagozat

Törzskönyvi számKarEredmény
Felvételt nyert/Pótlistán
 2942Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2984Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2944Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2959Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 1120FizikaFelvételt nyert
 2379Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2989Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2947Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 918FizikaFelvételt nyert
 2939Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2985Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 2971Kémia és VegyészmérnökiFelvételt nyert
 12148Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 12273Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 12276Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 12187Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 12268Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 1140FizikaFelvételt nyert
 1146FizikaFelvételt nyert
 1614Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 12154Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 1093FizikaFelvételt nyert
 12307Biológia és GeológiaFelvételt nyert
 1228FizikaFelvételt nyert
 3005Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2383Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 1642Biológia és GeológiaPótlistán
 1644Biológia és GeológiaPótlistán
 12151Biológia és GeológiaPótlistán
 1108FizikaPótlistán
 2932Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 2919Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 12231Biológia és GeológiaPótlistán
 2915Kémia és VegyészmérnökiPótlistán
 1639Biológia és GeológiaPótlistán
 1711Biológia és GeológiaPótlistán
 12203Biológia és GeológiaPótlistán
 1158FizikaPótlistán
 2080Kémia és VegyészmérnökiPótlistán