A projekt

Szakmai gyakorlat a fenntartható fejlődésért

– egy projekt a jövődért –

  • Segítünk a szakterületeden való elhelyezkedésedben szükséges készségek fejlesztésében
  • Lehetőséget kínálunk ismeretszerzésre a fenntartható fejlődés területén, amely nélkülözhetetlen egy modern vállalat fejlődéséhez
  • A szimulált vállalkozások műhelyeken való részvétel révén vállalkozói készségeket szerezhetsz, melyek új lehetőségeket nyitnak meg számodra
  • Légy tagja a STEM laboratóriumnak, egy transzdiszciplináris környezetnek, amely segít megérteni, hogyan dolgozhatsz egy multidiszciplináris csoportban az egészségügy területén

Kód: POCU / 626/6/13/130631

A felhívás kódja: POCU / 626/6/13/Az elhelyezkedni tudó egyetemi és nem egyetemi felsőfokú végzettségűek számának növelése potenciális munkahelyen történő tanulási/kutatási/innovációs tevékenységek elvégzése révén, hangsúlyt fektetve az SNC szerint azonosított versenyképes gazdasági ágazatokra és az SNCDI szerinti intelligens szakosodási területekre

A projekt általános célja a Kémiai és Vegyészmérnöki Kar, a Fizika Kar, a Biológia és Geológia Kar hallgatóinak a munkaerő-piaci relevanciájának növelése, valamint az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenet megkönnyítése, munkahely azonosítását és elfoglalását célzó készségek és képességek fejlesztése.

A projekt hozzájárul a POCU 10. tematikus céljának eléréséhez

Továbbá, a projekt hozzájárul a munkaerőpiacon elhelyezkedő egyetemi felsőoktatást végzett diplomások számának növeléséhez, a következő versenyképes gazdasági ágazatokban történő potenciális elhelyezkedésük révén:

  • versenyképes gazdasági ágazatok az SNC szerint (autó- és alkatrészipar, IKT, élelmiszer- és italfeldolgozás, egészségügy és gyógyszeripar, turizmus és ökoturizmus, textil / bőr, fa és bútor, kreatív iparágak, energia- és környezetgazdálkodás, biogazdaság – mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és halgazdálkodás, biogyógyszeripar és biotechnológia)
  • az intelligens specializáció területei az SNCDI szerint (biogazdaság, információs és kommunikációs technológia, űr és biztonság, energia, környezetvédelem és éghajlatváltozás, öko-nano-technológiák, valamint fejlett anyagok és egészség).


SorszámSpecifikus célokTevékenységekEredmények
1Működő szakmai gyakornoki rendszer kialakítása a potenciális munkaadók számára – 6 fenntartható stratégiai partnerség révénFenntartható partnerségek a magánszektorral az oktatásból a munkaerő-piacra való átmenet megkönnyítése érdekében egy működőképes gyakornoki rendszer létrehozásával6 fenntartható partnerség 12 találkozó szervezése az üzleti élet azon képviselőivel akik a projekt témájába tartozó területeken tevékenykednek 6 rendezvény az üzleti élet képviselőinek bemutatására
2A diákok szakterületén elvárt gyakorlati készségek fejlesztéseA tantervben előírt munkaalapú tanulási programok (szakmai gyakorlatok) lebonyolítása282 diák egyéni szakmai gyakorlata, ebből 20 külföldön 150 díj a diákoknak szervezett szakmai versenyeken
3A munkaerőpiac szempontjából releváns készségek fejlesztése tanácsadás és pályaorientációs szolgáltatások nyújtásávalA munkaerő-piac által megkövetelt átfogó készségeket fejlesztő karrier-tanácsadási és pályaorientációs szolgáltatások282 diák vesz részt karriertanácsadási és pályaorientációs tevékenységekben a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségek megszerzése érdekében
4Gyakorlati készségek fejlesztése a szakmai gyakorlatok hatékony rendszerének kialakításával a projektben részt vevő három kar diákjai számáraGyakorlati tapasztalatokra alapozó, a társadalmi innovációra, valamint a szakmai és transzverzális készségek elsajátítására összpontosító tanulási programok, összhangban a munkaerő-piaci igényekkel1 STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) interdiszciplináris gyakorlólaboratórium létrehozatala és felszerelése 1 társadalmi innovációs konferencia 20 társadalmi innováció témájú tanulmány díjazása a projektben részt vevő három kar tudományterületein
5A fenntartható fejlődés fontosságának megismertetése projektben részvevő diákok körébenGyakorlati tevékenységre alapozó tanulási programok a transzverzális készségek elsajátítására a fenntartható fejlődés területén1 konferencia a fenntartható fejlődésről és 20 tanulmány/projekt díjazása
6A diákok vállalkozói készségeinek fejlesztése szimulált vállalkozások létrehozásávalVállakozói készségek fejlesztése40 diák részvétele a szimulált vállalkozások gazdasági tevékenységében 20 egyéni díj kiosztása

A PROJEKT FUTAMIDEJE: 24 hónap

A projekt kezdete: 2020.10.01

A projekt befejezésének időpontja: 2022.09.30

Célcsoport: 282 egyetemi hallgató

A projekt teljes költségvetése: 4 627 157,65 lej